top of page

WEEK van de API: van 8/5 tot 14/5

 

Week van de API: dus tijd om de API van OLSE in de picture te zetten!

API of Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

 

Sinds kort is elke sportclub verplicht over een Aanspreekpunt Persoonlijke Intergriteit te beschikken. Voor onze club heeft Katrien Sels zich aangeboden om deze, in #MeToo tijden toch niet onbelangrijke, rol op zich te nemen.

 

 

Stel je zelf eens voor : Ik ben Katrien, echtgenote van Bregt Decock en moeder van Joline (JM14) en Lukas (JM10) Ik ben 37 en werk op ZNA Palfijn in de dagadministratie van de afdeling oncologie.  We zijn hier als ouders terechtgekomen toen Joline hier naar de bewegingsschool kwam. Ook onze jongste zoon Lukas heeft daarna de stap naar het handbal gezet. Onze oudste, ook een zoon, heeft zijn heil echter gezocht in het voetbal. In het weekend moeten ik en Bregt ons dan ook al eens opsplitsen om onze kinderen bezig te kunnen zien. Mijn echtgenoot is tevens begeleider van de JM14, maar dat kon je in een vorig verslag al eens lezen. Verder ben ik ook enthousiast lid van de Fit-handbalploeg.

 

Kan je zomaar API worden ? Nee, ik moet hiervoor twee cursussen volgen, gelukkig kan dit tegenwoordig online. Een eerste cursus handelt over het API-zijn, een tweede is een cursus om grensoverschrijdendgedrag te leren onderkennen en/of in te schatten. Op 23 november heb ik mijn titel mogen ontvangen.

 

Uit wat je nu al weet, hoe zou je API momenteel best omschrijven : API, of Aanspreekpunt persoonlijke Integriteit houdt voor mij in dat de mensen, spelertjes-spelers-ouders, me kunnen aanspreken bij vermoeden of constatatie van grensoverschrijdend gedrag. Voor mij zijn dit opzettelijk verkeerde lichamelijke contacten. Ik zou in deze rol ook  willen optreden tegen mogelijk pestgedrag.

 

Wat zijn je leukste momenten in onze club : Ik geniet vooral van de familale sfeer in deze club, en van het samenzijn met de Fithandbalploeg, zowel op als na de training en toernooitjes.

bottom of page