top of page

Oproep door de VHV voor Fair Play

Fair play... Een begrip dat oh zo vaak aangehaald wordt. Ook in onze club wordt de Fair Play hoog in het vaandel gedragen. Daarom roepen wij al onze spelers, trainers, begeleiders, medewerkers en supporters op om hier aan mee te werken en aandacht te geven aan de oproep van de Vlaamse Handbal Vereniging!

"Beste sportvrienden,
De laatste weken bereikten ons enkele berichten over een aantal incidenten tijdens de (VHV-jeugd)competities.
Het gaat dan over onrespectvol gedrag van trainers, begeleiders, spelers en supporters naar andere trainers, begeleiders, spelers en supporters. 
Vandaar dat wij als federatie even jullie aandacht willen vragen voor het volgende, want deze problematiek gaat ons allen aan :

Ook al betreft het een competitie, waarden als fairplay, respect, plezier en aanmoedigen staan zeker voorop!
Het kan niet de bedoeling zijn dat spelers, ouders of andere betrokkenen onze sport de rug toekeren omdat ze zich persoonlijk aangevallen voelen, onrespectvol behandeld of de wedstrijden als bijzonder agressief ervaren. 
Dit is niet de handbalsport die wij samen willen uitdragen, en zeker niet bij de jeugd. Wij hopen dat iedereen het daarover eens is. Maar we dienen er ook samen over te waken.
Wij hopen de handbalsport te ervaren en te promoten als een bijzonder leuke, faire en sociale sport waar iedereen zich welkom voelt, waar iedereen een plaatsje vindt, waar iedereen voldoende kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen, op het speelveld maar ook moreel en naast het speelveld. Handbal is het allermooiste spelletje te wereld en laten we het zo houden.

Wij weten dat jullie clubs dit ook zo willen uitdragen, maar soms loopt het verkeerd of staat niet iedereen binnen de club op deze lijn. Vandaar wat wij aan jullie willen vragen om deze waarden binnen jullie club en zeker bij jullie clubtrainers nogmaals te benadrukken zodat zij hierin het goede voorbeeld kunnen geven en hierover kunnen waken. Bij de jeugd staat opleidingsgericht werken en coachen centraal en primeert niet het eindresultaat. Ook niet in een VHV-jeugdcompetitie. Winnen gaat niet ten koste van alles... en zeker niet ten koste van de psychische en fysieke integriteit van de deelnemers"

bottom of page